Bildkälla: Stockfoto

Awardit mer än dubblar omsättningen - resultatet tyngs av engångseffekter

Lojalitetsprogramsbolaget Awardit mer än dubblade sin omsättning. Resultatet tyngs dock av engångseffekter.

Omsättningen steg 168,7 procent till 167,4 miljoner kronor (62,3). Den organiska försäljningstillväxten var 39,8 procent.

Ebita-resultat blev 5,7 miljoner kronor (6,6), med en ebita-marginal på 3,4 procent (10,6). Ebita-resultatet har påverkats negativt av en reservering av kundförluster på 2,7 miljoner kronor samt prissättningsfel i samband med migreringen av TIC-plattformen till Awardit-plattformen som beräknas till cirka 1,4 miljoner kronor

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (4,7). Resultatet efter skatt blev -12,4 miljoner kronor (3,2). Resultat per aktie hamnade på -1,49 kronor (0,47). Finansnettot uppgick till -8,5 miljoner kronor (-0,4). De finansiella kostnaderna uppgick till -8,6 miljoner kronor (-0,5) mkr, varav
-4,6 miljoner utgör upplösning av diskonterad skuld kopplat till villkorad tilläggsköpeskilling för MBXP samt säljarrevers kopplad till förvärvet av Awardit CLS (Crossroads). Justerat för detta var räntekostnaderna -1,8 miljoner kronor.

"I det första kvartalet visade Awardit sin styrka genom fortsatt kraftig organisk omsättningstillväxt och en i grunden robust marginal. Den totala omsättningstillväxten var 169 procent, med en organisk tillväxt om 40 procent drivet av nya kunder och ökad omsättning på befintliga kunder inom våra lojalitets- och presentkortsprogram. Den organiska tillväxten har fortsatt med över 30 procent tillväxt i april", uppger vd Erik Grohman.

Han fortsätter.

"Efter två månader som vd har jag stor tilltro till Awardit och dess potential och ser fram mot att jobba tillsammans med teamet för att förverkliga denna."

Awardit, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning167,462,3168,7%
Organisk försäljningstillväxt, procent39,8
EBITA5,76,6-13,6%
EBITA-marginal3,4%10,6%
Rörelseresultat-3,54,7
Rörelsemarginal7,5%
Nettoresultat-12,43,2
Resultat per aktie, kronor-1,490,47
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER