Bildkälla: Stockfoto

Awardit mer än fördubblade omsättningen i Q3

Lojalitetsprogramsbolaget Awardit redovisar en mer än fördubblad omsättning och ökat rörelseresultat i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 126,2 miljoner kronor (61,6). Bolaget har också fått en stark start på fjärde kvartalet.

”I år har vi inlett det fjärde kvartalet mycket starkt med en organisk omsättningstillväxt på 113 procent (exklusive MBXP och TIC) i oktober jämfört med 2020”, säger vd Niklas Lundqvist.

Det kan jämföras med Awardits genomsnittliga omsättningstillväxt på cirka 50 procent under fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet, sett till de senaste två åren.

Ebita-resultat blev 15,5 miljoner kronor (7,7), med en ebita-marginal på 12,3 procent (12,5).

Rörelseresultatet blev 6,5 miljoner kronor (5,8), med en rörelsemarginal på 5,2 procent (9,4).

Resultatet före skatt var 3,0 miljoner kronor (5,3).

Resultatet efter skatt blev 1,7 miljoner kronor (4,3), och per aktie 0,23 kronor (0,65).

Vad gäller förvärvsprocessen av tyska Prämie Direkt befinner man sig i slutfasen av den affären, enligt Niklas Lundqvist.

”Due Diligence är avklarad utan att några negativa förhållanden har identifierats. Nu återstår är arbetet med det slutliga aktieöverlåtelseavtalet. Målet är att kunna stänga affären under innevarande år. Vi ser de tysktalande marknaderna som mycket intressanta för fortsatt tillväxt”, säger Niklas Lundqvist.

Awardit, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning126,261,6104,9%
EBITA15,57,7101,3%
EBITA-marginal12,3%12,5%
Rörelseresultat6,55,812,1%
Rörelsemarginal5,2%9,4%
Resultat före skatt3,05,3-43,4%
Nettoresultat1,74,3-60,5%
Resultat per aktie, kronor0,230,65-64,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER