Bildkälla: Stockfoto

AXA Defensive Optimal Income minskade 1,5 procent i februari - sanktioner mot Ryssland väntas förhöja inflationen

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR minskade 1,5 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,11 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Serge Pizem.

Förvaltaren tar upp att de sanktioner som riktats mot Ryssland till följd av landets invasion av Ukraina kommer få konsekvenser på inflationen, och i ett senare skede även den ekonomiska aktiviteten. En oklar fråga förklaras vara hur centralbanker kommer agera utefter situationen, och förvaltaren beskriver amerikanska Fed och europeiska ECB:s möten i mars som avgörande.

Vidare noteras de diskussioner i Europa som uppstått kring hur länder ska hantera rysk gas, samt faktumet att Kina ställt sig neutrala till kriget.

Före invasionen förklaras fonden ha gjort två större förändringar. Dels minskade förvaltaren på exponeringen mot europeiska banker, dels tog de hem vinst inom ränteburna värdepapper - till följd av att räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen stigit till det uttalade målet.

Serge Pizem menar att geopolitiska spänningar ökar volatiliteten, varpå fonden agerade som den gjorde. Han påpekar också att investerare i oroliga tider ter sig till mer säkra hamnar, vilket går att tyda på de fallande aktiekurserna samt den stärkta dollarn.

Framgent menar förvaltaren att effekterna av de kraftigt stigande råvarupriserna kommer vara betydande, men inte tillräckliga för att dämpa den ekonomiska tillväxten. Han skriver även att fonden minskat sin exponering mot korta löptider samt att fonden intagit en försiktig strategi när det kommer till aktier.

Dock bedöms utsikterna för aktier som positiva på lite längre sikt, då minskade antal fall av covid-19 samt förmildrade problem inom leveranskedjor väntas bidra till förbättrade företagsvinster framöver.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Nestle, Stellantis och Diageo med portföljvikter om 1,36, 1,03 respektive 0,96 procent.

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %februari, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,5
Fond i år, förändring i procent-2,11
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER