Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD ökade 3,53 procent i mars

Fonden AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg 3,53 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,08 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,87 procent och är därmed bättre än index som har ökat 10,65 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Aktiemarknaderna fortsatte att gå starkt under det första kvartalet av 2021 då vaccinationerna spädde på förhoppningarna om ekonomisk återhämtning.

Bolag som särskilt väntas gynnas av ekonomisk återhämtning drev marknaden högre, energi- och finanssektorn i synnerhet gick starkt. Sämre utvecklades hälsovård- och teknologiaktier.

Förvaltarna skriver att fonden gick starkt under månaden mot bakgrund av det stora inslag av värdeinvesteringar i portföljen.

På bolagsnivå kom positiva bidrag från bland annat Williams-Sonoma som gick starkt när konsumtionsaktier studsade. Även LPL Financial steg tillsammans med finanssektorn som helhet. Övervikten i Teradata bidrog till avkastningen då aktie steg kraftigt efter att ha rapporterat ett resultat som var bättre än väntat.

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent3,53
Index MM, förändring i procent1,08
Fond i år, förändring i procent14,87
Index i år, förändring i procent10,65
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER