Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg 1,37 procent i januari

Fonden AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg 1,37 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,83 procent. Det framgår av en månadsrapport.

En stor del av den geografiska exponeringen var mot Nordamerika där 61,82 procent av fondens tillgångar var allokerade. Även Europa och Japan utgjorde betydande delar med 22,51 respektive 10,44 procent.

På sektornivå var industri den bransch med störst exponering, portföljvikten låg på 19,34 procent. IT- och finanssektorn hade en allokering om 15,68 respektive 11,53 procent.

Det största innehavet i fonden var First Solar med en portföljvikt på 0,83 procent. Även Agco Corp och Snap-on utgjorde relativt stora delar med 0,76 respektive 0,72 procents exponering. Det totala antalet innehav uppgick till 509 stycken.

De fem största undervikterna var Ceasers Entertainment, Novavax, Penn National Gaming, Gamestop och Plug Power då fonden saknade exponering mot samtliga.

Sharpekvoten på rullande 12 månader uppgick till 0,26.

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %januari, 2021
Fond MM, förändring i procent1,37
Index MM, förändring i procent1,83
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER