Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha minskade 6,66 procent i januari - energisektorn bidrog positivt

Fonden AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD minskade 6,66 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden föll brett under januari då investerare oroade sig för flera faktorer inklusive varierande bolagsresultat, fortsatt oro kring omikronvariantens spridning samt åtstramningen från världens centralbanker. Oljepriserna steg kraftigt tillsammans med den oroande politiska situationen mellan Ryssland och västvärlden.

Energiaktier var de bäst presterande segmentet under månaden på grund av de stigande oljepriserna och finansbolag slog också index men sjönk ändå i absoluta termer. De sektorer som sjönk mest under månaden var teknologi, hälsovård och industri. Tillväxtbolag sjönk ordentligt på grund av höjda ränteförväntningar från marknaden.

Fondens främste bidragsgivare under månaden var Aegon, även fondens oljerelaterade innehav bidrog positivt till den relativa avkastningen med överviktspositioner i Whitecap Resources, Crescent Energy och Vermilion Energy.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot Nordamerika med 65,06 procent av allokerat kapital.

Industrisektorn var den största sektorn i fonden, följt av sällanköpsvaror och informationsteknik.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Belden, SPX och Builders FirstSource med portföljvikter om 1,36, 1,23 respektive 0,98 procent. Totalt har fonden 367 innehav i portföljen.

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %januari, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,66
Index MM, förändring i procent-7,51
Fond i år, förändring i procent-6,66
Index i år, förändring i procent-7,51
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER