Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg Global Small Cap minskade 0,1 procent i juli - bolagsval inom hälsovård och informationsteknik bidrog positivt

Fonden AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD minskade 0,1 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 13,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Angåenda marknadens uppgång under månaden skriver förvaltarna att avkastningen inom exemeplvis fastigheter och verkstad drev börserna uppåt, medan bolag inom energisektorn sjönk.

Förvaltarna uppger även att fondens överavkastning gentemot index under månaden till stor del var hänförlig till portföljens faktorallokering, då marknaden premierade bolag med attraktivt värderade vinster. Dessutom bidrog fondens sektorallokering positivt.

Inom framförallt hälsovårdssektorn och informationsteknik bidrog även de enskilda bolagsvalen till den relativa uppgången för fonden. Detta menar de beror på att höga andelar av bolagen i dessa sektorer är olönsamma verksamheter som fonden undviker och att dessa gick svagt under månaden.

Fondens sämsta portföljbolag blev under juli Boston Beer, vars rapport enligt förvaltarna var en besvikelse.
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %juli, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,1
Index MM, förändring i procent-0,7
Fond i år, förändring i procent18,4
Index i år, förändring i procent13,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER