Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg Global Small Cap minskade 3,96 procent i november - energisektorn största negativa bidragsgivare

Fonden AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD minskade 3,96 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,85 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,32 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaden startade månaden starkt efter positiva kvartalsrapporter från företag runtom i Europa och USA. Sentimentet beskrivs sedan ha förändrats åt det negativa efter upptäckten av nya coronamutationen Omikron vilket fick aktiekurser att falla kraftigt.

Fortsättningsvis förklaras även oljepriset ha sjunkit på grund av upptäckten av mutationen, där oro kring råvarans framtida efterfrågan ökade. Hökaktiga uttalanden från Fed förklaras vidare ha stärkt den amerikanska dollarn.

De sektorer som presterade bäst under månaden var industri och samhällsnyttiga varor och tjänster. Förvaltaren nämner vidare att alla övriga sektorer bidrog med negativ utveckling, med energirelaterade bolag i botten.

Gällande enskilda innehav utvecklades positioner inom kommunikationstjänster, hälsovård och industri bäst, där väl mottagna rapporter beskrivs ha legat bakom lyften. Störst positiv effekt kom från fondens övervikt i Telecom Italia, som gick starkt efter att ett bud från KKR. Även övervikten i Trex gav positiv effekt, efter en rapport som beskrivs varit bättre än förväntat.

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,96
Index MM, förändring i procent-4,85
Fond i år, förändring i procent16,32
Index i år, förändring i procent11,36
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER