Bildkälla: Stockfoto

AXA Rosenberg Global Small Cap ökade 5,06 procent i december - Belden största innehav

Fonden AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg 5,06 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,65 procent. Under 2021 har fonden avkastat 22,21 procent och är därmed bättre än index som har ökat 15,42 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att marknaderna återhämtade sig i december, drivet av dämpade farhågor för omikrons effekter. Vidare nämns att amerikanska centralbanken flaggade för höjda räntor under det kommande året på grund av den rådande inflationsoron.

Kvartalsvis påverkades fondens utveckling positivt av exponeringen mot fastigheter, samhällsnyttiga varor och -tjänster samt industri, medan bland annat hälsovård och kommunikationstjänster missgynnade.

Gällande enskilda innehav gynnades fonden av urval främst inom industri och hälsovård. Största positiva bidragsgivare under det fjärde kvartalet var överviktspositionen i Telecom Italia, efter att ett bud från KKR noterats på bolaget. Även övervikten i Trex gynnade, efter en rapport som togs emot väl av marknaden.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Belden, SPX och Builders Firstsource med portföljvikter om 1,44, 1,3 respektive 1,12 procent.

Industri var största sektor, följt av informationsteknik samt sällanköpsvaror och -tjänster.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot Nordamerika, med 64,32 procent av allokerat kapital.

AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent5,06
Index MM, förändring i procent3,65
Fond i år, förändring i procent22,21
Index i år, förändring i procent15,42
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER