Bildkälla: Stockfoto

AXA WF Defensive Optimal Income ökade 0,7 procent i oktober - minskat sin riskexponering

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 0,7 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,67 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Serge Pizem.

Den ökade efterfrågan på naturgas drev energipriserna uppåt under månaden och satte press på oljepriset. Inflationen var ett orosmoln och förvaltaren nämner en stram amerikansk arbetsmarknad med många vakanta platser. Förvaltaren nämner också att Fed börjar förbereda sig för en nedtrappning av sina stödköp.

Vidare noteras att räntorna fortsatte att stiga uppåt och till följd av det behöll fonden sina innehav i bankaktier, som gynnas av höjda räntor.

Under månaden tog förvaltaren hem vinst i innehav i Storbritannien då man anser att de makroekonomiska förhållandena i landet inte ser gynnsamma ut framgent. Detta på grund av utmaningar i form av Covid-19 samt Brexit.

I det stora hela ser förvaltaren positivt på aktier framöver, även om fonden gradvis har minskat sin riskexponering. Detta på grund av oro för en minskad tillväxt, ökad inflation och stigande räntor. Gällande inflationen tror förvaltaren att den kommer stanna över 4 procent ett tag för att sedan vända ned i slutet av första kvartalet 2022.

Vad som bidrog positivt till fondens utveckling under månaden var amerikanska aktier och en återhämtning i tillväxtaktier. Även europeiska bankaktier utvecklades bra, såväl som fondens positioner i korta durationer som gynnades av stigande räntor.

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent0,7
Fond i år, förändring i procent0,67
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER