Bildkälla: Stockfoto

Axkid genomför nyemission - emissionskurs sätts till 18 kronor per aktie

Styrelsen i Axkid har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 15,9 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Styrelsen anser att en nyemission är en förutsättning för bolaget att kunna fortsätta en långsiktigt hållbar utveckling.

Emissionskursen sätts till 18 kronor per aktie. Elva teckningsrätter ger rätt att teckna en aktie. Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 juni 2021 medan avstämningsdag sätts till 24 juni 2021.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER