Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökade omsättningen men minskade resultatet med nära 80 procent

Axkid ökade omsättningen men minskade resultatet med nära 80 procent

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet på sista raden sjönk samtidigt med nära 80 procent.

Omsättningen uppgick till 21,2 miljoner kronor (16,9), en ökning med 25 procent mot föregående år. Försäljningen till den nordiska marknaden ökade med 34 procent till och försäljningen till övriga marknader ökade med 26 procent.

Bruttomarginalen minskade med 2 procentenheter och till 39 procent (41). Främsta anledningarna till detta har varit det kampanjarbete som gjorts i samband med
Black Friday samt exponering till andra valutor.

Ebitda-resultat blev 1,1 miljoner kronor (2,3), med en ebitda-marginal på 5,2 procent (13,6).
Rörelseresultatet blev 0,7 miljoner kronor (2,1), med en rörelsemarginal på 3,3 procent (12,4).

"Resultatet belastades av kostnader för tillväxt vilket inkluderade kostnader i samband med lansering på den finska marknaden och kostnader för vårt brittiska dotterbolag", uppger bolaget.

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (2,2). Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (1,7), en minskning med 76 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (0,18).

"Axkid är inne i en investeringsfas med nya produktplattformar, utökade marknadsföringsåtgärder, uppbyggnad av säljbolag i Europa samt en fabriksinvestering i Kina vilket drar ner den kortsiktiga lönsamheten. Vi stärker även vår organisation och går från 12 till 16 anställda", kommenterar vd Daniel Johanson.

Axkid, Mkr Q4-2018 Q4-2017 Förändring
Nettoomsättning 21,2 16,9 25,4%
EBITDA 1,1 2,3 -52,2%
EBITDA-marginal 5,2% 13,6%
Rörelseresultat 0,7 2,1 -66,7%
Rörelsemarginal 3,3% 12,4%
Resultat före skatt 0,5 2,2 -77,3%
Nettoresultat 0,4 1,7 -76,5%
Resultat per aktie, kronor 0,04 0,18 -77,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER