Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökar intäkterna och mer än fördubblar vinsten i tredje kvartalet

Axkid ökar intäkterna och mer än fördubblar vinsten i tredje kvartalet

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökade intäkter och mer än fördubblar vinsten i tredje kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Jämförelsekvartalet i fjol tyngdes av en nedskrivning på 1,8 miljoner kronor.

Nettoomsättningen steg till 25,6 miljoner kronor (22,0), en ökning med 16 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 3,6 miljoner kronor (2,0), med en rörelsemarginal på 14,1 procent (9,1).

Resultatet före skatt var 3,7 miljoner kronor (1,7).

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor (1,3). Resultat per aktie hamnade på 0,29 kronor (0,13), vilket innebär en ökning med 123 procent mot föregående år.

Kassa och bank var på 0,7 miljoner kronor (3,1) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 3,2 miljoner kronor (2,4) i tredje kvartalet.

"Geografiskt sett så ser vi den starkaste utvecklingen på de nordiska marknaderna där försäljningen ökade med 36 procent då sortimentet fortfarande är främst anpassat till de nordiska konsumenternas efterfrågan och köpbeteende. Utanför Norden ökade försäljningen under perioden med 3 procent. För oss är de kommande produktlanseringarna mycket viktiga för att vi skall ta oss till nästa nivå", kommenterar vd Daniel Johansson i delårsrapporten.

Axkid, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 25,6 22,0 16,4%
Rörelseresultat 3,6 2,0 80,0%
Rörelsemarginal 14,1% 9,1%
Resultat före skatt 3,7 1,7 117,6%
Nettoresultat 2,8 1,3 115,4%
Resultat per aktie, kronor 0,29 0,13 123,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER