Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökar intäkterna och vinsten i första kvartalet

Axkid ökar intäkterna och vinsten i första kvartalet

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökar intäkter och högre vinst i första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg till 18,3 miljoner kronor (13,9), en ökning med 32 procent mot föregående år. Bruttomarginalen ökade till 44 procent (35).

Rörelseresultatet blev 2,0 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 10,9 procent (5,8).

Resultatet före skatt var 2,0 miljoner kronor (0,7).

Resultatet efter skatt blev 1,5 miljoner kronor (0,5). Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,06), vilket innebär en ökning med 167 procent mot föregående år.

Kassa och bank var på 0,6 miljoner kronor (2,4) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,9 miljoner kronor (3,7) i första kvartalet.

"Vår uppdaterade version av vår storsäljare, Axkid Minikid 2018, lanserades i början av året och vi kan konstatera att den har tagits emot väl. Det märks särskilt på vissa marknader, däribland den svenska, där stolen uppenbarligen har varit efterlängtad", kommenterar vd Daniel Johansson i delårsrapporten.

"Sammanfattningsvis har vi alltså haft ett kvartal med stark tillväxt, väldigt väl mottagna nya produkter och förbättrad lönsamhet. Utvecklingen stärker oss i vår strategi att utveckla och sälja världens säkraste bilbarnstolar och att bygga ett globalt varumärke. Det är med tillförsikt som jag ser fram emot återstoden av 2018", avslutar Daniel Johansson.

Axkid, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 18,3 13,9 31,7%
Rörelseresultat 2,0 0,8 150,0%
Rörelsemarginal 10,9% 5,8%
Resultat före skatt 2,0 0,7 185,7%
Nettoresultat 1,5 0,5 200,0%
Resultat per aktie, kronor 0,16 0,06 166,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER