Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökar omsättning men minskar resultatet

Axkid ökar omsättning men minskar resultatet

Bilbarnstoltillverkaren Axkid ökade omsättningen men minskade resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 27,6 miljoner kronor (26,7), en ökning med 3 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,6 miljoner kronor (3,2), med en rörelsemarginal på 5,8 procent (12,0).

Resultatet före skatt var 1,6 miljoner kronor (3,3).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (2,5), en minskning med 48 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,13 kronor (0,26), vilket innebär en minskning med 50 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,9 miljoner kronor (0,9).

Norden var en besvikelse under perioden.

"Den främsta orsaken är de höga lagernivåerna hos våra onlinekunder i kombination med en stark prispress från många leverantörer i syfte att bibehålla sina volymer. Vi förväntar
oss inte att detta kommer att stabilisera sig i det korta perspektivet även om vissa ljusglimtar kan skönjas", skriver vd Daniel Johanson i rapporten.

Bolaget är samtidigt nöjda med utvecklingen i Europa.

"Under andra kvartalet ökade försäljningen i Europa 10 procent. Detta trendbrott beror främst på våra satsningar i UK och Tyskland. Jag är särskilt nöjd med utvecklingen i
Tyskland där vårt team endast arbetat i tre månader och bolaget presterar redan bättre försäljningssiffror än vår tidigare distributör. Även UK följer våra ambitiösa tillväxtmål", skriver Axkid-chefen.

Investeringar gör att kostnadsbilden ligger högre än i fjol.

"Vi har också under första halvåret lanserat fyra nya produkter samt lagt mycket energi på den kommande produktlinje som lanseras tidigt 2020. Produktlanseringarna samt Tysklandsetableringen ser jag som avgörande för att ta Axkid till nästa nivå", skriver Daniel Johanson.

Axkid, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 27,6 26,7 3,4%
Rörelseresultat 1,6 3,2 -50,0%
Rörelsemarginal 5,8% 12,0%
Resultat före skatt 1,6 3,3 -51,5%
Nettoresultat 1,3 2,5 -48,0%
Resultat per aktie, kronor 0,13 0,26 -50,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,9 0,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER