Bildkälla: Stockfoto

Axkid ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet, upplevd bredd i försäljningen

Axkid ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet, upplevd bredd i försäljningen

Bilbarnstoltillverkaren Axkid redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

Omsättningen uppgick till 26,7 miljoner kronor (24,1), en ökning med 11 procent mot föregående år.

Försäljningen till den nordiska marknaden ökade med 28 procent och försäljningen till övriga marknader ökade med 5 procent.

Bolagets vd Daniel Johanson skriver i en kommentar att det första halvåret 2018 uppvisar en lugnare tillväxttakt jämfört med samma period förra året då marknaden i Europa präglas av stora omstruktureringar där stora aktörer försöker ta tillbaka förlorade marknadsandelar.

I år ser man dock en större bredd i försäljningen vilket är en positiv signal även om bolaget uppvisar en något lägre tillväxttakt för det andra kvartalet.

Bruttomarginalen ökade med 4 procentenheter och uppgick till 41 procent (37). Ökningen förklaras av sänkta produktkostnader samt högre snittpriser.

Rörelseresultatet blev 3,2 miljoner kronor (2,0), med en rörelsemarginal på 12,0 procent (8,3).

Förbättringen förklaras av högre försäljning och högre bruttomarginal samt en engångsnedskrivning under 2017, enligt bolaget.

Resultatet före skatt var 3,3 miljoner kronor (2,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,26 kronor (0,20), vilket innebär en ökning med 30 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,9 miljoner kronor (2,7).

Axkid, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 26,7 24,1 10,8%
Rörelseresultat 3,2 2,0 60,0%
Rörelsemarginal 12,0% 8,3%
Resultat före skatt 3,3 2,0 65,0%
Resultat per aktie, kronor 0,26 0,20 30,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,9 2,7 -66,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER