Bildkälla: Stockfoto

Axkidägare bildar minoritetsägargrupp och kräver ökad transparens efter bud från ny storägare

En grupp aktieägare som tillsammans har över 10 procent av aktierna i den uppköpsaktuella bilbarnstoltillverkaren Axkid går samman för att skydda sitt intresse i bolaget efter ett bud från vd, styrelse och SEB Private Equity. I ett öppet brev till övriga aktieägare i bolaget meddelar gruppen att tvångsinlösen av resterande aktier inte är aktuell i närtid.

Förra veckan förklarade budgivaren Caution AX Bidco, som samlar Axkids vd, styrelse och SEB Private Equity, att budet förklarats ovillkorat och en acceptansnivå på 81,1 procent av aktierna uppnåtts. Minoritetsägarna vill som långsiktiga aktieägare i Axkid välkomna Caution Ax Bidco som ny storägare i bolaget men ser en risk för resterande aktieägare kring den nya ägarkonstellationen.

"Den nya ägarstrukturen med en kapitalstark och handlingskraftig huvudägare kommer att innebära stora möjligheter för Axkid att följa upp det positiva momentum som bolaget uppnått via lanseringen av Axkid One och etableringen av en egen distributionsorganisation på nyckelmarknader. Samtidigt innebär den nya ägarstrukturen med Caution Ax Bidco en potentiell risk för befintliga aktieägare då Caution Ax Bidco utöver SEB Private Equity samlar alla större insynspersoner i ett bolag vilket kommer att ställa stora krav på ökad transparens gentemot marknaden."

Minoritetsägarna vill inte att bolaget tappar momentum i sin internationella expansion och fastnar i ägarstrider och vill därför etablera en strategi för kapitalanskaffning och marknadskommunikation.

"Enligt uppgift skall ett bedömt kapitalbehov för Axkid vara 15-20 miljoner kronor för att tillvarata Axkids tillväxtmöjligheter. Om detta, eller en annan summa, kräver en aktieemission bör en företrädesemission genomföras för att ge alla aktieägare lika del av denna möjlighet", kommenterar ägargruppen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER