Bildkälla: Stockfoto

BE Group minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Stålgrossistbolaget BE Group redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Annons

Omsättningen sjönk 7,2 procent till 1 118 miljoner kronor (1 205).

Justerat rörelseresultat utföll på 42 miljoner kronor (40), med en justerad rörelsemarginal på 3,8 procent (3,3).

Rörelseresultatet blev -4 miljoner kronor (34).

Kvartalet belastades med jämförelsestörande poster om -35 miljoner kronor relaterat till centralisering av lager- och produktionsverksamhet i Sverige.

Lagerresultat uppgick till -11 miljoner kronor (-6).

Resultatet efter skatt blev -23 miljoner kronor (20).

Resultat per aktie hamnade på -1,75 kronor (1,56).

"Både försäljning och resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela andra halvåret. Sett över enskilda månader var försäljningen i mars i paritet med föregående år", säger vd Peter Andersson.

Han säger vidare:

"Vi lämnar ett starkt kvartal bakom oss men med anledning av den snabba spridningen av Covid-19 och den för alla oerhört stora osäkerheten är det för närvarande helt omöjligt att kvantifiera den påverkan detta kommer att ha på verksamheten och resultatet för kommande kvartal och helåret 2020".

Bolaget gör sig berett på lägre efterfrågan.

"För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi infört korttidsarbetsvecka, omförhandlat avtal och ökat kontrollen på rörelsekapital och kostnader. Vi är beredda att vidta fler och kraftigare åtgärder samtidigt som vi även är förberedda att med kort varsel växla upp och möta ökad efterfrågan från såväl nya som gamla kunder."

BE Group, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning1 1181 205-7,2%
Rörelseresultat-434
Rörelsemarginal2,8%
Rörelseresultat, justerat42405,0%
Rörelsemarginal, justerad3,8%3,3%
Nettoresultat-2320
Resultat per aktie, kronor-1,751,56
Kassaflöde från löpande verksamhet9362
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser