Bildkälla: Stockfoto

Behovet av nya elbilsladdare kommer att öka visar rapport från McKinsey/ACEA

Behovet av laddare för elbilar är redan stort och kommer att öka ännu mer i takt med att vi närmar oss 2030, då EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen från personbilar med 55 procent ska nås.

Enligt en ny analys från McKinsey och bilbranschorganisationen ACEA, publicerad 28 mars, behövs 6,8 miljoner publika laddstationer i EU fram till 2030 för att nå målet, vilket innebär att 14 000 nya laddstationer behöver installeras varje vecka fram till dess.

Denna siffra är nästan dubbelt så hög som den som Europeiska kommissionen föreslår i sitt förslag till förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), som i nuläget diskuteras i Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Installationstakten i EU ligger i dag på knappt 2 000 laddstationer varje vecka. Alltså sju gånger färre än vad som krävs för att uppnå målen. Antalet laddbara bilar i EU har tiofaldigats under de senaste fem åren, men endast 2,5 gånger så många publika laddstationer har installerats under samma period.

– Siffrorna i rapporten är mycket högre än de tidigare siffrorna från EU-kommissionen, vilket tyder på att vi måste göra mycket mer för att bygga ut infrastrukturen för laddning av elfordon än vad vi tidigare räknat med. Det har varit ett känt problem i många år för elbilsägare och utan att investera kraftigt i en bättre infrastruktur riskerar vi att bromsa den gröna omställningen som pågår just nu inom den privata mobilitetssektorn, säger Marcus Enetjärn, Sverigechef på laddföretaget Monta, i en kommentar.

Nordiska bolag inom sektorn som kan komma att gynnas av utbyggnaden är bland annat Garo, Zaptec, CTEK, Kempower och IPO-aktuella Charge Amps.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER