Bildkälla: Stockfoto

Beijer Electronics drar ned med 40 medarbetare, slopar utdelningsförslaget

Beijer Electronics drar ned med 40 medarbetare, slopar utdelningsförslaget

Styrelsen i Beijer Electronics föreslår inför årsstämman att ingen utdelning ska ges för 2019. Tidigare förslag var 0,50 kronor per aktie.

"Styrelsens nya förslag är en försiktighetsåtgärd med syfte att slå vakt om koncernens finansiella stabilitet både på kort och lång sikt", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Beijer Electronics har hittills i år inte noterat någon väsentlig nedgång i efterfrågan men har beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram. Det innebär att cirka 40 medarbetare inom affärsenheterna Korenix och Beijer Electronics får lämna. Merparten av friställningarna sker i Taiwan och till viss del i Sverige.

Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppgår till 15 miljoner kronor och belastar det första kvartalet. Besparingarna bedöms uppgå till 25-30 miljoner kronor under 2020 och därefter till 40-45 miljoner kronor på årsbasis.

Beijer Electronics kommer även att genomföra ett antal åtgärder som möjliggörs av de åtgärdspaket som myndigheter i en rad länder kommunicerat.

Separat meddelar Beijer Electronics att affärsenheten Westermo tecknat ett avtal med en stor nordamerikansk tågoperatör. Värdet på avtalet bedöms vara 80 miljoner kronor. Leveranser från Westermo påbörjas omgående och installation av de industriella Ethernet-switchar som beställts förväntas vara avslutade under 2021.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER