Bildkälla: Stockfoto

Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån

Bostadsutvecklaren Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är beskedet tidigare i veckan att styrelsen har beslutat att göra avsättningar av engångskaraktär i pågående projekt och en omvärdering av Besqabs exploateringsfastigheter vilket innebär en nedskrivning i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2022.

Styrelsen gör bedömningen att bolaget, efter denna avsättning och nedskrivning, inte längre kommer att uppfylla vissa finansiella nyckeltal, enligt obligationsvillkoren för bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 miljoner kronor med förfall den 14 maj 2024. Besqab ber därför obligationsinnehavarna rösta för att godkänna frånsteg från villkoren för obligationslånet.

Besqab har för avsikt att genomföra en företrädesemission om 825 miljoner kronor i andra kvartalet 2023, där nettolikviden från emissionen avses användas till att lösa obligationslånet. Bolaget avser att slutföra lösen av obligationslånet någon gång mellan den 15 maj och den 30 juni 2023.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER