Bildkälla: Stockfoto

Bimobject minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Bimobject minskar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Bimobject redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen sjönk 19,8 procent till 31,2 miljoner kronor (38,9).

Rörelseresultatet blev -42,6 miljoner kronor (-34,4).

Resultatet före skatt var -45,7 miljoner kronor (-31,6).

Resultatet efter skatt blev -42,9 miljoner kronor (-33,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -30 miljoner kronor (-22).

Bimobject föreslår ingen utdelning (0).

Bimobject, Mkr Q4-2019 Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 31,2 38,9 -19,8%
Rörelseresultat -42,6 -34,4
Resultat före skatt -45,7 -31,6
Nettoresultat -42,9 -33,2
Kassaflöde från löpande verksamhet -30 -22
Utdelning per aktie, kronor 0 0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER