Bildkälla: Stockfoto

Björn Borg minskar omsättning men ökar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar minskande omsättning men vändning till vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor aktien.

Omsättningen sjönk 18,3 procent till 160,4 miljoner kronor (196,4). Exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 15,0 procent.

”Vår egen e-handel utvecklas fortsatt väldigt bra och ökade med 53 procent till 24,9 miljoner kronor (16,2). Vårt ökade fokus på e-tailers utvecklar sig planenligt också bra och tillsammans med egen e-handel är nu mer än en tredjedel av vår omsättning digital,” kommenterar vd Henrik Bunge, i rapporten.

Rörelseresultatet blev 6,5 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 4,1 procent (0,7).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (-2,7).

Resultat per aktie hamnade på 0,05 kronor (-0,11).

I utdelning föreslås 1,50 kronor (0,0).

Björn Borg, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning160,4196,4-18,3%
Rörelseresultat6,51,4364,3%
Rörelsemarginal4,1%0,7%
Nettoresultat1,3-2,7
Resultat per aktie, kronor0,05-0,11
Utdelning per aktie, kronor1,500,0
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER