Bildkälla: Stockfoto

Boeing höjer sin 20-årsprognos för kommersiella flygplansleveranser

Flygplanstillverkaren Boeing höjer sin långsiktiga 20-årsprognos för kommersiella flygplansleveranser och rymdprodukter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med en fortsatt efterfrågan på flygfrakt kopplad till den ökande e-handeln och flygfraktens hastighet och tillförlitlighet, planerar bolaget i sin Commercial Market Outlook, CMO, för att den globala fraktflottan år 2040 kommer att vara 70 procent större än före pandemin.

Boeings marknadsprognoser projekterar en marknad på 9 biljoner dollar under det kommande decenniet för flyg- och rymdprodukter och tjänster. Prognosen höjs från 8,5 biljoner dollar för ett år sedan.

"Flygindustrin har gjort viktiga framsteg i återhämtningen, och Boeings prognos för 2021 återspeglar vårt förtroende för marknadens motståndskraft", säger Stan Deal, chef för Boeing Commercial Airplanes.

"Även om vi förblir realistiska om pågående utmaningar, har det senaste året visat att persontrafiken återhämtar sig snabbt när flygande allmänhet och regeringar har förtroende för hälsa och säkerhet under flygresor. Vår bransch fortsätter att tjäna en väsentlig roll för att sammanföra människor och transportera kritiska förnödenheter", fortsätter Stan Deal.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER