Bildkälla: Stockfoto

BofA sänker sina estimat inför Autolivs Q2-rapport

Amerikanska investmentbanken Bank of America trimmar sina estimat inför fordonssäkerhetsbolaget Autolivs kommande kvartalsrapport.

Trots det tror analytikerna på förbättringar under kvartalet och att helårsmålen upprepas. Banken upprepar således sin köprekommendation och riktkurs om 145 dollar.

I en analys skriver BofA att de ligger 5,8 respektive 3,7 procent under konsensus vad gäller justerat rörelseresultat och justerad vinst per aktie för det andra kvartalet. För helåret ligger de 1,4 respektive 1,8 procent under konsensus.

"Vi förväntar oss dock ytterligare sekventiella förbättringar under de kommande kvartalen och noterar att bolaget fortfarande är på väg mot en marginalexpansion på runt 180 baspunkter (till 10,6 procent) och en EBIT/EPS-tillväxt på 26 procent/29 procent för helåret 24", skriver analytikerna.

BofA noterar i sin analys att den globala produktionen av lätta fordon, LVP, har sjunkit jämfört mot förväntningarna. Det gör att analytikerna sänker sina estimat för det andra kvartalets omsättning med runt 4 procent till 2,75 miljarder dollar och med runt 5 procent för det justerade rörelseresultatet till 265 miljoner dollar.

"Vi förväntar oss fortfarande att Autoliv behåller sin helårsprognos om en organisk omsättningstillväxt på 5 procent, en justerad EBIT-marginal på ~10,5 procent och ett operativt kassaflöde på ~1,2 miljarder dollar", skriver analytikerna i en kommentar.

För 2025 höjs estimaten med 2 procent och banken väntar sig en tillväxt för rörelseresultatet och vinsten per aktie om runt 17 procent.

På grund av att det fria kassaflödet är säsongsmässigt viktat mot andra halvåret förväntar sig BofA att aktieåterköpen kommer öka under H2.

Autoliv släpper sin andra kvartalsrapport den 19 juli.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER