Bildkälla: Stockfoto

Börsvärldens småbolagsreporter i personligt möte med Bert Junno, VD Gabather

Börsvärldens småbolagsreporter i personligt möte med Bert Junno, VD Gabather

Gabather bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Bolagets huvudkandidat GT-002 har i lovande studier visat indikation på antipsykotisk verkan men med avsaknad av de allvarliga biverkningar som antipsykotiska läkemedel normalt medför. I fjol stärktes kassan genom en lyckad företrädesemission samt besked om beviljat utvecklingsbidrag från Eurostars. Nu växlar bolaget upp takten inför ett spännande år där pågående toxikologiska studier ska avslutas för att vidare ansöka om tillstånd att starta klinisk prövning.

58 miljarder dollar. Så stor är den adresserbara marknaden där Gabather vill tillfredsställa efterfrågan med nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Marknaden är fördelad på framförallt fem fokusområden: antipsykotiska, ångestdämpande, smärtbehandlande, antidepressiva samt minnes-och kognitionsförbättrande läkemedel.

Det var året 2004 som samarbetet mellan två ytterst meriterande vetenskapsmän, professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen inleddes i syfte att ta utveckla nya läkemedelskandidater inom det neurologiska systemet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. En framgångsrik kollaboration pågick under 10 år och mynnade ut i två kemigrupper innehållande småmolekyler, hundratals i antalet. Dessa molekyler har visat sig påverka en av kroppens viktigaste signalsubstans, gaba-receptorn och därmed påverka många hjärnfunktioner som inlärning, minne, sömnreglering, smärta, ångest, epilepsi och beroende.

GT-002. En liten molekyl med kommersiellt stora indikatorer

Gabathers längst framskridna projekt är läkemedelskandidaten GT-002. I ett flertal forskningsstudier har huvudkandidatens verkningsmekanism undersökts och resultaten tyder på att bolaget har potential att utveckla en första rangens läkemedel för behandling av psykos med avsaknad av allvarliga biverkningar.

Total adresserbar marknad för antipsykotiska läkemedel förväntas uppgå till 14 miljarder dollar. Samtidigt tyngs kategorin av en fallande trend till följd av breda patentugångar för välkända mediciner. Abilify, ett välkänt antipsykotiskt läkemedel som bland annat behandlar tillstånd som schizofreni, sålde för 7,8 miljarder dollar under sin peak. Preparatet utvecklades av läkemedelsbolaget Otsuka 1988 och marknadsförs genom amerikanska Bristol-Myers Squibb. Till följd av utgående patent 2015 samt utbredd generisk konkurrens beräknas läkemedlet förlora 6,2 miljarder dollar i intäkter fram till 2019, vilket är läkemedelsindustrins största offer kopplat till utgående patent.

Gabather genomför för närvarande de toxicitetsstudier som skall validera huvudkandidaten GT-002 inför de kliniska studierna som förväntas inledas innan utgången av 2017. Utöver bolagets huvudsubstans avser Gabather även att ta fram nya substanser där bolagets fokusområden är antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes och kognitionsförbättrande läkemedel.

Börsvärlden träffar Bert Junno

Bert Junno är styrelseledamot och VD i Gabather. Innan bolaget bildades jobbade han med att utveckla life science-projekt för statligt ägda Forskarpatent i Syd. Bolaget var en investmentfond ägd av Almi Invest med över 100 diversifierade projekt i portföljen. 2009 påbörjades affärsutvecklingen genom en spin-out av bolaget WNT-research samt något senare frön till det som skulle bli början av bolagen Gabather, Aptahem & Galecto Biotech. Vid utgången av 2014 slutade Bert på Forskarpatent för att bättre kunna fokusera på Gabather.

I ett personligt möte med Bert svarar han på ett antal relevanta frågor om bolagets huvudkandidat, tidigare genomförda marknadsaktiviteter samt ger sin vy varför det är intressant att investera i Gabather just nu.

Läkemedelskandidaten GT-002 har uppvisat möjlighet att bli en first-in-class läkemedel för behandling av psykos. Beroende på resultatet av fas 1 studier och vidare klinisk proof-of-concept i fas 2 studier, har den potentialen att bli ett stort genombrott inom behandling av schizofreni som är en av de mest invalidiserande psykiska sjukdomarna. Hur pass förekommande är det att en läkemedelskandidat uppvisar en sådan tydlig och stark profil i prekliniska studier, samt vad finner ni mest intressant med detta?

- Det krävs bra resultat för att vara intressant för den stora satsning det är att genomföra kliniska studier. Man brukar som en tumregel säga att en av tjugo substanser i preklinisk utveckling inte kommer vidare till klinik pga. att de inte uppvisar tillräckligt bra resultat eller har någon annan typ av defekt.

I bolagets senaste pressmeddelande uppdaterades marknaden med positiva nyheter kring utvecklingsarbetet av GT-002. Kan ni berätta mer om detta samt om denna satsning har föranlett en försening i bolagets ansträngningar att ansöka om tillstånd att inleda kliniska studier?

- Att vårt fokus skiftade till substansoptimering har påverkat vår tidsplan, men inte nödvändigtvis till det negativa. Förhoppningen är att vi sparar in både tiden och pengarna vi lagt på substansutvecklingen på lång sikt och att vi dessutom ser ännu starkare resultat med en lägre dosering som gör att vi kan förbättra våra kliniska studier. Inom den här branschen är tidsplaner dessutom svåra för man vet sällan exakt hur lång tid studier, framförallt hur lång tid rapporter och ansökningar tar.

Vad skulle du vilja framhålla som den hittills enskilt största framgången för Gabather?

- De mycket starka resultaten som indikerar antipsykotisk effekt i djurmodeller.

Med dina erfarenheter av produkt- och affärsutveckling inom läkemedelsbranschen, vad ser du som viktigast att prioritera för bolaget i den fas man befinner sig i just nu?

- Att skapa en så stark portfölj av resultat som möjligt och att presentera dessa för möjliga framtida partners.

Ni har sedan i höst deltagit vid en rad olika branschorienterade konferenser, bland annat vid den årliga J.P. Morgan Healthcare Conference i San Fransisco, som också är den största konferensen inom läkemedelsindustrin. Varför är det viktigt att delta vid dessa event och vilket intresse möts ni av?

- Det är alltid viktigt att nätverka, både för att upprätthålla befintliga kontakter men även för att skapa nya. Dessa evenemang är också ett väldigt bra tillfälle att känna av marknaden och prata med läkemedelsbolag om vad de efterfrågar, samt att bekräfta att vi har fokus på rätt saker. Vi möts i högsta grad av positiv respons och nyfikenhet från många håll.

Kittlas det inte i magen när många välkända mediciners patent har upphört, samt att läkemedelsbolag i allt större utsträckning tittar på samarbete/förvärv i allt tidigare skede i läkemedelsutvecklingen? Hur upplever du att Gabather är positionerad på den internationella kartan givet val av huvudkandidat och den marknadspotential som medföljer?

- Det öppnar en enorm möjlighet för oss. De stora läkemedelsbolagen som tidigare haft patent inom området är intresserade av att få nya produkter inom samma terapiområde.

Avslutningsvis, kan du ge våra aktieintresserade läsare din egen bild av varför det kan vara intressant att investera i Gabather just nu?

- Vi tror att vi är helt rätt positionerade med starka resultat och en färdig formulering av läkemedelssubstansen som kan användas i klinik.

[xyz-ihs snippet="Footer-Andreas"]

Förtydligande
För mer information om de riktlinjer som är framtagna för skapandet av en artikel, se Börsvärldens FRISKRIVNING.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER