Bildkälla: Stockfoto

Börsveckan ger köpråd för sex konsultbolag

Börsveckan ger köpråd för sex konsultbolag

Börsveckan granskar elva konsultbolag i veckans utgåva av tidningen. Det resulterar i köpråd för Acando, Ework, Softronic, Knowit, Semcon och BTS samt rådet avvakta för Hiq, Tieto, Prevas, B3 Consulting och Addnode.

Konsultbolaget Acando fortsätter att uppvisa en hög tillväxttakt men löneinflation och andra satsningar gör att lönsamheten inte riktigt hänger med. "På sikt kommer dock nuvarande satsningar att innebära skördetid för bolaget och vårt köpråd behålls", skriver Börsveckan.

Konsultmäklaren Ework kom med en svag Q3-rapport där utvecklingen i september var särskilt svag. Är detta ett trendbrott för tillväxtraketen eller bara ett litet hack i kurvan? Tidningen lutar åt det senare, men konstaterar att pressen på ledningen har ökat. Börsveckan lämnar köpråd.

Hiq har länge betraktats som stjärnan bland IT-konsulterna, och det med rätta. Men i år har bolagets lönsamhet tappat rejält, förvisso från höga nivåer, men ändock. Tidningen är tveksamma till en snabb återhämtning och väljer att avvakta med aktien.

Softronic rasade över 30 procent på börsen efter en svag Q3-rapport. Kärnaffären tuffar dock på ganska bra och med en stark balansräkningen och låg värdering lockar aktien, anser Börsveckan och ger köpråd.

Tieto har gjort en hel del saker rätt de senaste åren och förvärvet av Avega i fjol stärker IT-konsultens position framförallt i Sverige. Men värderingen speglar den fina operationella utvecklingen och tidningen ger rådet avvakta med aktien.

Knowit tuffar på och konsultbolaget är ett av de mest välskötta vi har i sektorn. Även om värderingen inte är superlåg så går det att se uppsida på nuvarande kursnivåer, bedömer Börsveckan som ger köpråd för aktien.

Det går sidledes för Prevas med en omsättning som i princip står still samtidigt som lönsamheten sjunker. Detta på en marknad som beskrivs som mycket stark. Något är fel i denna bild, konstaterar tidningen som väljer att avstå från aktien.

Semcon är en väldigt cyklisk konsult med stor exponering mot fordonsindustrin och ett förmodat storkundsberoende hos Volvo. Det motiverar en viss rabatt på aktien, men den rabatten är för stor just nu, anser Börsveckan som ger köpråd.

B3 Consulting har uppvisat en stadig och fin tillväxttakt med stöd av en stark marknad och hög rekryteringstakt. Lönsamheten stiger, men är fortfarande låg relativt vad en premiumkonsult borde kunna uppvisa. Kanske finns det uppsida här, funderar tidningen som ändå lämnar rådet avvakta.

Konsult- och utbildningsbolaget BTS har rusat på börsen vilket är välförtjänt givet den fina operativa trenden som bolaget haft. Utsikterna för att denna resa ska fortsätta ser faktiskt ganska goda ut, anser Börsveckan och ger köpråd för aktien.

Addnode har visat hög tillväxt kvartal efter kvartal och därtill stigande lönsamhet, vilket har belönats kursmässigt. Aktien har utklassat index under såväl 2017 som 2018 men ser nu fullvärderad ut på tolv månaders sikt, bedömer tidningen som därför ger rådet avvakta.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER