Bildkälla: Stockfoto

Börsveckan ger köpråd för Skanska och New Nordic Healthbrands

Börsveckan ger köpråd för Skanska och New Nordic Healthbrands

Börsveckan rekommenderar köp av Skanska och New Nordic Healthbrands i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Fenix Outdoor, Thule och Arion Banki.

Byggbolaget Skanska förbättrade resultatet rejält i fjol. Balansräkningen är stark och förvärvsmöjligheterna stora på en sämre marknad. Det talar för köp. Börsveckan bedömer att Skanska klarar den nuvarande krisen bättre än många andra bolag i branschen och ger köpråd på tolv månaders sikt.

Fenix Outdoor hade stora utmäningar i fjol med en marknad åt det svaga hållet i kombination med interna problem. Effekterna av coronaviruset riskerar nu att knäcka återhämtningen. Tidningen ger rådet avvakta med aktien.

Thule har en stark historik med hög tillväxt och stigande marginaler på lång sikt. 2019 blev dock något av ett mellanår för bolaget som är optimistiska inför 2020. Med dagens coronaoro och en viktig USA-marknad som möter stora utmaningar under 2020 väljer Börsveckan att avvakta.

Den isländska banken Arion Banki avvecklar verksamhet och jämförelsetalen borde se bättre ut för 2020 med fokus på kvarvarande verksamhet och lönsamhet. Värderingen är försiktig men det finns bättre alternativ. De svenska bankerna är betydligt stabilare till samma värdering, bedömer tidningen och väljer att avvakta.

New Nordic Healthbrands lockar trots oron. Intresset för hälsa i allmänhet och kost i synnerhet växer från redan höga nivåer. Det är ett attraktivt segment med hög tillväxt och bra lönsamhet, men konkurrensen tilltar med en yvig flora bolag inom området. Bolaget har sunda finanser och fin tillväxt, vilket räcker för att motivera ett köpråd trots en den långsiktiga risker, bedömer tidningen.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER