Bildkälla: Stockfoto

BTS återkallar utdelningsförslaget till årsstämman

BTS återkallar utdelningsförslaget till årsstämman

Konsult- och utbildningsbolaget BTS Group drar tillbaka sitt tidigare utdelningsförslag på 4,20 kronor per aktie till årsstämman. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen har mot bakgrund av den allmänna osäkerhet och oro som den globala spridningen av coronaviruset och covid-19 orsakat, beslutat att återkalla sitt tidigare utdelningsförslag och istället föreslå årsstämman 2020 att ingen utdelning lämnas. Skälet är att säkerställa att koncernen även fortsättningsvis har en god finansiell handlingsberedskap och likviditet.

Styrelsen har dock för avsikt att, så snart större klarhet bringats i koncernens beläggning och intjäning för 2020, återkomma i frågan och om så medges kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020 för beslut om utdelning avseende räkenskapsåret 2019.

"Efter rekordåret 2019 har BTS Group en stark finansiell ställning och god likviditet. Bolaget har inte antagit någon ny utdelningspolicy, men för att vi ska stå väl rustade och ha en god finansiell handlingsberedskap och likviditet i en osäker tid, är det lämpligt att bolaget inte lämnar någon utdelning för 2019 förrän vi har större klarhet i utsikterna för återstoden av 2020", säger Reinhold Geijer, styrelseordförande för BTS Group.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER