Bildkälla: Stockfoto

BTS omsättning och rörelseresultat sjunker i linje med vinstvarning

BTS omsättning och rörelseresultat sjunker i linje med vinstvarning

Konsult- och utbildningsbolaget BTS Group redovisar siffror som är i linje med den vinstvarning som lämnades den 23 april.

Omsättningen sjönk 1,0 procent till 372,2 miljoner kronor (375,8).

Ebita-resultat blev 12,1 miljoner kronor (29,8), med en ebita-marginal på 3,3 procent (7,9).

Rörelseresultatet blev 6,4 miljoner kronor (25,5), med en rörelsemarginal på 1,7 procent (6,8).

Resultatet före skatt var 4,2 miljoner kronor (23,0).

Resultatet efter skatt blev 3,0 miljoner kronor (16,2), en minskning med 81,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 kronor (0,84), vilket innebär en minskning med 82,1 procent mot föregående år.

"Det råder för närvarande väsentlig osäkerhet om hur intäkterna för fysiska, digitala och virtuella leveranser kommer att utvecklas under året, och vi har idag ej tillräckligt underlag för att ge finansiella utsikter för året. BTS fokus är att gå långsiktigt starkare ur 2020 års pandemi och recession för att nå en vinstnivå som är högre än före recessionen och uthålligt växande. Vårt mål är att ha en större och mer lönsam verksamhet genom en starkare organisation, en större kundbas, fördjupade kundrelationer, ökade intäkter från virtuella och digitala lösningar, i kombination med de fysiska leveranser som det finns ett stort uppdämt behov av", skriver vd Henrik Ekelund.

Från 1 mars och till dagens rapport har BTS vunnit affärer på över 350 miljoner kronor i nya digitala och virtuella projekt i mer än 150 kundprojekt. Leverans för dessa är från och med andra kvartalet.

BTS, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 372,2 375,8 -1,0%
EBITA 12,1 29,8 -59,4%
EBITA-marginal 3,3% 7,9%
Rörelseresultat 6,4 25,5 -74,9%
Rörelsemarginal 1,7% 6,8%
Resultat före skatt 4,2 23,0 -81,7%
Nettoresultat 3,0 16,2 -81,5%
Resultat per aktie, kronor 0,15 0,84 -82,1%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER