Bildkälla: Stockfoto

BTS styrelse föreslås till omval

BTS styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i konsult- och utbildningsbolaget BTS Group kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2017 en utdelning på 2,80 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning med vardera 1,40 kronor.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ledamöterna Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Reinhold Geijer, Dag Sehlin och Anna Söderblom föreslås. Reinhold Geijer föreslås omväljas som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier eller konvertibler, motsvarande högst 1,2 miljoner nya B-aktier.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER