Bildkälla: Stockfoto

C Security rapporterar små förändringar i intäkter och resultat i fjärde kvartalet

Båtlarmspecialisten C Security redovisar små förändringar i intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före och efter skatt var -1,3 miljoner kronor (-1,4). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,02).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Bolaget har har tre övergripande mål för 2021:
* Massiv försäljningsökning till konsumentmarknaden.
* Etablering på företagsmarknaden i utvalda skalbara vertikaler.
* Kostnadseffektiv massproduktion.

- Vår satsning framåt bygger på fortsatt högt tempo i produktutveckling och marknadsexpansion. För att snabbt och effektivt anskaffa nytt kapital och samtidigt bredda ägarbasen genom nya institutionella och långsiktiga kvalificerade privata investerare valde vi att göra en riktad nyemission i början av detta år. Jag vill passa på att tacka våra nya aktieägare för deras förtroende, kommenterar vd Jacob Lundberg i bokslutet.

C Security, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning0,30,30,0%
Rörelseresultat-1,2-1,4
Resultat före skatt-1,3-1,4
Nettoresultat-1,3-1,4
Resultat per aktie, kronor-0,01-0,02
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER