Bildkälla: Stockfoto

C WorldWide Sweden gynnades av Bilia och Systemair under augusti - steg 3,2 procent

Fonden C WorldWide Sweden 1A steg 3,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden erhöll fonden positiva bidrag från Bilia och Systemair, som båda kom med positiva delårsrapporter.

Negativt bidrag kom från bland annat Artificial Solutions och Xspray Pharma.

"Artificial Solutions minskade sin orderingång men har fortfarande en stark orderstock att beta av. XSpray Pharmas preliminära resultat från den första av två bioekvivalentstudier på friska frivilliga med HyNap-Dasa kommer sannolikt att leda till förseningar då FDA troligen vill att de gör ytterligare en studie. Båda innehaven tillhör de mindre bolagen i fonden och är förhållandevis illikvida samt volatila", uppger fondens förvaltare.

Inga större portföljförändringar gjordes.

Vid utgång av månaden var fondens tre största innehav Atlas Copco, Hexagon och Storytel.
C WorldWide Sweden 1A, %augusti, 2020
Fond MM, förändring i procent3,2
Index MM, förändring i procent3,7
Fond i år, förändring i procent7,2
Index i år, förändring i procent3,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER