Bildkälla: Stockfoto

Catena Media har nya mål för 2024-2026

Affiliatebolaget Catena Media justerar sina långsiktiga finansiella mål för 2024-2026.

De nya målen är en tvåsiffrig tillväxt för både organisk tillväxt och justerad ebitda under 2025-2026. Vidare vill bolaget få nettoskulden att ligga mellan 0-1,75 gånger i förhållande till justerat ebitda.

Enligt bolaget återspeglar de nya målen en ändring i intäktsströmmar mot en mer hållbar intäktsmodell efter slutförandet av den strategiska översynen i november.

“Övergången till en mer hållbar intäktsmodell innebär att fler aktörer rekryteras via intäktsdelningsavtal med operatörer jämfört med CPA-avtal (cost-per-acquisition) och att ett program för investeringar i teknik- och datainnovation genomförs som rullas ut under Q1 och Q2 2024”, skriver Catena Media.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER