Bildkälla: Stockfoto

Catena Media ökade resultatet men lägre än väntat i andra kvartalet

Affiliatebolaget Catena Media redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Annons

Omsättningen uppgick till 26,1 miljoner euro (15,1), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 25,9.

Rörelseresultatet blev 10,0 miljoner euro (5,4), väntat rörelseresultat var 11,0. Rörelsemarginalen var 38,3 procent (35,8).

Ebitda-resultat blev 12,1 miljoner euro (6,3), med en ebitda-marginal på 46,4 procent (41,7).

Justerat ebitda-resultat var 12,1 miljoner (8,0).

Resultatet före skatt var 6,2 miljoner euro (5,8).

Resultatet efter skatt blev 5,6 miljoner euro (5,3), analytikerkonsensus 8,2.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 8,7 miljoner euro (2,5).

New depositing customers, NDC, uppgick till 140 154 (91 222).

Catena Media, MEURQ2-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2017
Nettoomsättning26,125,90,8%15,1
EBITDA12,16,3
EBITDA-marginal46,4%41,7%
Rörelseresultat10,011,0-9,1%5,4
Rörelsemarginal38,3%42,5%35,8%
Resultat före skatt6,25,8
Nettoresultat5,68,2-31,7%5,3
Kassaflöde från löpande verksamhet8,72,5

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser