Bildkälla: Stockfoto

Catena upprättar företagscertifikatprogram på 2 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Catena har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 miljarder kronor. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Annons

Den 4 maj 2018 kommer en investerarpresentation att hållas och första emissionen beräknas ske kort därefter. Löptiden för certifikaten kommer att uppgå till högst 364 dagar.

"På dagens kapitalmarknad finns en stor efterfrågan på placeringar på kort sikt och vi ser certifikatsprogrammet som ett sätt att erbjuda investerarna en bra placering och bredda vår finansieringsbas på ett kostnadseffektivt sätt", säger Catenas vice vd och finanschef Peter Andersson i en kommentar.

För att hantera refinansieringsrisken har programmet säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av programmet är Swedbank som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser