Bildkälla: Stockfoto

Cell Impact fastställer villkoren i aviserad företrädesemission på 349 miljoner kornor

Industriteknikbolaget Cell Impact har nu beslutat om villkoren i den tidigare aviserade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 349 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är fullt garanterad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 2:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 20,75 kronor per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 december och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 6 december. Teckningstiden löper från 9 december till 23 december och handel med teckningsrätter sker den 9 december till 20 december.

Nettolikviden från företrädesemissionen tillsammans med befintlig kassa förväntas vara tillräcklig för att finansiera bolagets affärsplan till mitten av 2023, från vilken tidpunkt bolaget förväntas kunna bedriva sin verksamhet med positiv ebitda-marginal.

I samband med företrädesemissionen har Cell Impact erhållit en brygglånefacilitet med en ram
på 50 miljoner kronor från Carnegie Investment Bank. Eventuellt draget belopp kommer att återbetalas och faciliteten kommer att upphöra efter slutförandet av företrädesemissionen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER