Bildkälla: Stockfoto

Centralbankerna försöker vinna tillbaka marknadens förtroende - Atlant Fonder

Senaste månaden har marknaden präglats av en ny våg av ränteoro och ökad volatilitet. Nedgången är bred men räntekänsliga bolag inom bland annat fastigheter och konsumentvaror har tagit särskilt mycket stryk. Det skriver Atlant Fonders Mattias Gromark i en marknadskommentar.

"Centralbankerna har till sist insett att de tappat greppet om inflationen och förlorat marknadens förtroende. Desperat försöker man nu återupprätta förtroendet genom kraftfulla räntehöjningar, nu senast amerikanska centralbanken Federal Reserve som höjde med 0,75 procent och flaggar för fler höjningar under året. Vi får se hur marknaden tar dessa höjningar, som också kombineras med minskade stödköp. ECB och vår egen Riksbank kommer att följa efter", skriver Gromark.

Gromark som förvaltar fonden Atlant Green Tech Metals menar att det fortsatt är hög regulatorisk aktivitet gällande energiomställningen. Bland annat lyfter förvaltaren fram Minerals Security Partnership, en allians mellan USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Japan, Sydkorea, Sverige och EU-kommissionen. Syftet med alliansen är att samarbeta kring värdekedjorna för metaller och andra mineraler som är kritiska för hållbar energi och elektrifiering.

"Den kommande tiden ser vi att marknaden börjar prisa in att vi har en möjlig recession runt hörnet och då kan fokus börja skifta till vad som händer sen – en del vinstvarningar har börjat dyka upp. Vi lär få se spår på en del sektorers vinstmarginaler på grund av stigande kostnader, men så småningom även en dämpad efterfrågan. Generellt sett går dock många bolag starka in i en eventuell avmattning och bör vara väl rustade för att övervintra" skriver förvaltaren.

USA har också den senaste veckan flaggat för ett ökat oberoende inom kärnbränsletillverkning. Idag är Ryssland en dominerande aktör och USA vill bryta sitt beroende från öst. President Bidens administration har flera förslag kring finansiering av en ökad inhemsk utvinning och förädling. Detta menar Gromark är positivt för flertalet portföljbolag, bland annat Cameco, Nexgen Energy och Global Atomic
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER