Bildkälla: Stockfoto

Checkin.com sätter ett nytt finansiellt mål, inkluderar lönsamhetsmål

Teknikbolaget Checkin.com kommunicerar ett nytt finansiellt mål som ersätter det gamla.

Det nya målet inkluderar förutom tillväxtmål även lönsamhetsmål som tar hänsyn till utspädning av aktier.

Det nya målet är att måttet omsättningstillväxt per aktie sammanslaget med ebitda-marginal ska maximeras, med ambitionen att måttet ska överstiga 80 procent på årsbasis.

Det nya måttet beräknas genom att addera de båda procentuella måtten omsättningstillväxt per aktie och ebitda-marginal.

Checkins tidigare mål var att uppnå en nettoomsättning på 500 miljoner kronor för helåret 2025. I det ingick därmed inga lönsamhetsmål eller hänsyn till utspädning av aktier eller eventuella förvärv.

Enligt bolaget är målet uppdaterat för att tydligare reflektera det aktieägarvärde bolaget skapar.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER