Bildkälla: Stockfoto

Checkin.com tillförs 6 miljoner kronor genom nyttjande av teckningsoptioner

Teknikbolaget Checkin.com tar in 6 miljoner kronor före kostnader efter att nyckelpersoner utnyttjat teckningsoptioner relaterade till incitamentsprogram, framgår det av ett pressmeddelande.

Det är tillförordnad vd Christian Karlsson, CPO Ebba Sidhagen Nilsson, CMO Marcus Bengtsson och ytterligare en nyckelperson som valt att teckna aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner relaterade till företagets personaloptionsbaserade incitamentsprogram från 2019, 2020 respektive 2021.

Styrelsen har därmed beslutat om en riktad nyemission av 597 020 aktier. Efter transaktionen finns inga ytterligare personaloptioner att utnyttja från 2019 och 2021 års program.

Transaktionen innebär att Checkin.com tillförs strax över 6 miljoner kronor före kostnader.

Utspädningen till följd av transaktionen uppgår till cirka 2,0 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER