Bildkälla: Stockfoto

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i februari

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i februari.

Inköpsindexet sjönk i februari till 59,5. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 61,0.

Föregående månads utfall var 63,8.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAfebruari, 2021KonsensusFörändring mot konsensusjanuari, 2021
Chicago inköpschefsindex59,561,0-2,5%63,8
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER