Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i november

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i november.

Inköpsindexet sjönk till 61,8 i november. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 67,0.

Föregående månads utfall var 68,4.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAnovember, 2021KonsensusFörändring mot konsensusoktober, 2021
Chicago inköpschefsindex61,867,0-7,8%68,4
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER