Bildkälla: Stockfoto

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i september

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i september.

Inköpsindexet sjönk till 44,1 i september. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 47,6.

Föregående månads utfall var 48,7.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAseptember, 2023KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2023
Chicago inköpschefsindex44,147,6-7,4%48,7
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER