Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i september

Chicago inköpschefsindex minskade mer än väntat i september. Inköpsindexet sjönk till 45,7 i september. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 51,8.

Föregående månads utfall var 52,2.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAseptember, 2022KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2022
Chicago inköpschefsindex45,751,8-11,8%52,2
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER