Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Chicago inköpschefsindex minskade oväntat i november

Chicago inköpschefsindex minskade oväntat i november.

Inköpsindexet sjönk till 37,2 i november. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 47,0.

Föregående månads utfall var 45,2.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAnovember, 2022KonsensusFörändring mot konsensusoktober, 2022
Chicago inköpschefsindex37,247,0-20,9%45,2
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER