Bildkälla: Stockfoto

Chicago inköpschefsindex ökade mer än väntat i september

Chicago inköpschefsindex ökade mer än väntat i september.

Inköpsindexet förbättrades i september till 62,4. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en ökning till 52,0.

Föregående månads utfall var 51,2.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAseptember, 2020KonsensusFörändring mot konsensusaugusti, 2020
Chicago inköpschefsindex62,452,020,0%51,2
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER