Bildkälla: Stockfoto

Chicago inköpschefsindex ökade oväntat i juli

Chicago inköpschefsindex ökade i juli istället för den minskning som väntades.

Inköpsindexet förbättrades i juli till 73,4. Marknaden hade enligt Bloomberg väntat en minskning till 64,2.

Föregående månads utfall var 66,1.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Indexet är en del av det nationella och viktigare ISM-index som presenteras efter Chicagos siffror. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider, sysselsättning och priser.

USAjuli, 2021KonsensusFörändring mot konsensusjuni, 2021
Chicago inköpschefsindex73,464,214,3%66,1
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER