Bildkälla: Stockfoto

Chris Iggo från AXA Rosenberg fonder tror på en återhämtning för tillväxtaktier

Chris Iggo skriver i sin återkommande artikel "Iggos Insights" att momentum för cykliska aktier kommer att avta till fördel för tillväxtaktier.

Klimatet idag karakteriseras av stark tillväxt driven av uppdämd efterfrågan och flaskhalsar i utbudet. De cykliska sektorerna energi och finans har båda gått starkare än marknaden under 2021 och levererat en avkastning på 48 respektive 27,2 procent vilket kan jämföras med 13,6 procent för marknaden.

De bakomliggande faktorerna till uppgången är ett starkt oljepris och en brantare räntekurva. Oljepriserna har stigit eftersom efterfrågan återgår till nivåerna före pandemin och utbudet har påverkats av covid-19 samt ett skifte mot hållbara alternativ. Chris Iggo har dock svårt att se ytterligare uppsida för oljepriset.

Avslutningsvis skriver Iggo att han inte menar att den cykliska traden nödvändigtvis är över men att den stora överavkastningen förmodligen är förbi.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER