Bildkälla: Stockfoto

CIPD: Anställda kan vänta sig mindre löneökningar i år i Storbritannien

Arbetare i Storbritannien kan förvänta sig mindre generösa löneökningar i år. Samtidigt drar arbetsgivare in planer på att nyanställa. Det skriver The Guardian med hänvisning till en rapport från branschorganisationen för personalfrågor CIPD.

CIPD uppger att arbetsgivare räkna med att ge de magraste löneökningarna sedan pandemin bröt ut. Enligt rapporten är antalet arbetsgivare som planerar för att utöka sina arbetsstyrkor på lägre nivåer än vad som uppmätts under de föregående kvartalen.

CIPD skriver att konkurrensen om personal minskat på arbetsmarknaden och att de därmed väntar sig att arbetstagarnas förhandlingsläge gällande lön försvagas.

En tredjedel av de svarande arbetsgivarna planerade för att nyanställa under de kommande månaderna medan en av tio väntade sig att dra ner på antalet anställda överlag.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER