Bildkälla: Stockfoto

Cline Scientific genomför som planerat en nyemission

Cline Scientific genomför som planerat en nyemission

Life science-bolaget Cline Scientific genomför nu som man tidigare flaggat för en nyemission. Tanken är att nyemissionen skall tillföra cirka 7 miljoner kronor i kapital, före emissionskostnader. Vid överteckning kan upp emot ytterligare 3 miljoner kronor inkomma genom en överteckningsoption.

För varje befintlig A-aktie och B-aktie erhålls en uniträtt. Det krävs tre uniträtter för att teckna en ny unit i respektive aktieslag.

Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Emissionskursen är 2,50 kronor per unit.

Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att konvertera varje option till en aktie under perioden 2-12 mars nästa år. Kursen för konverteringen ställs till 80 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden 8-19 februari 2021.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 4 maj 2020 och första dag exklusive rätt är den 5 maj.

Vad kommer då Cline Scientific använda kapitalet till? Göteborgsföretaget siktar på att gå från att vara ett renodlat teknikbolag till att bli ett bioteknikbolag med egna utvecklingsprojekt. Dels skall man driva det förvärvade cancerdiagnostikprojektet vidare, men även det stamcellsprojekt som företaget driver i samarbete med Göteborgs universitet skall fortsätta att utvecklas. Det är enligt Cline Scientific nu relevant att starta den kliniska utvecklingen för projekten.

Cline Scientific kommer att använda emissionslikviden till att bland annat genomföra patentansökningar, registrera sig som SME för kliniska prövningar, söka etiska tillstånd, hantera patientmaterial, starta arbetet med regulatoriska dokument, genomföra accelererade laborativa och kliniska studier samt stärka upp sitt rörelsekapital.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER