Bildkälla: Stockfoto

Coinshares vänder till vinst

Kryptovalutabolaget Coinshares redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoresultatet visade en vändning till vinst.

Intäkter från förvaltningsavgifter steg 47,7 procent till 12,7 miljoner pund (8,6).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 25,7 miljoner pund (-23,8), med en justerad ebitda-marginal på 202,4 procent.

Totalt resultat blev 15,3 miljoner pund (-37,1).

Koncernens totala tillgångar under förvaltning, AUM, uppgick per den 31 december till 3,01 miljarder pund.

"AUM-siffran har visat en betydande ökning om 109 procent sedan slutet av 2022 tack vare prisåterhämtning under 2023 men också ytterligare hjälpt av nettoinflöden via Coinshares fysiska produkter", skriver bolaget.

Följande kommentar ges om kapitalförvaltningen.

"Koncernens plattform för kapitalförvaltning genererade förvaltningsavgifter på 13,0 miljoner pund under det fjärde kvartalet 2023, drivet både av digitala tillgångspriser och ett stabilt nettoflöde i slutet av året. Inflödet drivs av CoinShares Physical, och Q4-siffran på 159,4 miljoner dollar har ökat den totala summan för året från plattformen till 213,2 miljoner dollar. CoinShares fysiska produktsortiment etablerar sig alltmer och som en viktig bidragande faktor till den goda utvecklingen tillsammans med vår äldre produkt XBT Provider", säger vd Jean-Marie Mognetti.

Coinshares, MGBPQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning12,78,647,7%
Justerat EBITDA25,7-23,8
Justerad EBITDA-marginal202,4%
Nettoresultat15,3-37,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER